Bemanningsforetak til bygg og anlegg

Håndverkspartner har levert kvalifisert mannskap  i 16 år

Håndverkspartner har i 16 år levert kvalifisert mannskap til bemanning av norske byggeplasser.  Våre fagfelt er tømrer, maling og betongarbeid, men vi har dyktige ansatte innenfor de fleste oppgaver på en byggeplass. Håndverkspartner tar oppdrag for både korte og lange prosjektperioder.

Kurs og sertifisering

Vi sørger for at våre ansatte har de kurs og den sertifisering som er påkrevet for gjeldende arbeidsoppgaver. Våre ansatte bærer personlig HMS-kort, korrekt bekledning og påkrevd verneutstyr for norske byggeplasser.

Langsiktige relasjoner

Håndverkspartner har lange relasjoner til store entreprenørbedrifter innenfor bygg og anlegg i østlandsområdet.  Listen av samarbeidspartnere inneholder bl.a  AF gruppen, NCC, Scandicon Byggteknikk, Oslo Byggentrepenør, Aktiv Bygg, Solid og flere.