Solid håndverksbedrift med lang erfaring i norsk bygg- og anleggsbransje

Bygningsarbeidere som går på en byggeplass

Håndverkspartner har levert kvalitetsarbeid på norske byggeplasser siden 2006

Håndverkspartner leverer kvalifisert mannskap til bemanning av norske byggeplasser. Våre fagfelt er tømring, maling og betongarbeid, i tillegg har vi dyktige ansatte innenfor de fleste oppgaver på en byggeplass. Håndverkspartner tar oppdrag for både korte og lange prosjektperioder.

Kurs og sertifisering

Vi sørger for at våre ansatte har kurs og sertifiseringer som er påkrevd for gjeldende arbeidsoppgaver. Våre ansatte bærer personlig HMS-kort, korrekt bekledning og påkrevd verneutstyr for norske byggeplasser.

Langsiktige relasjoner

Håndverkspartner har lange relasjoner til store entreprenørbedrifter innenfor bygg og anlegg i østlandsområdet. Listen av samarbeidspartnere inneholder blant annet AF gruppen, NCC, Scandicon Byggteknikk, Oslo Byggentrepenør, Aktiv Bygg og Solid.