Optimera Hamar, prefabrikasjon av elementer for husbygging.

Håndverkspartner er glad for å levere flinke unge

tømrere til Optimera. Den gamle betongfabrikken

øst for Hamar har blitt til en topp moderne fabrikk

for prefabrikasjon av takstoler og veggelementer.

Vi leverte vår første mann til fabrikken i januar 2021

nå har vi fire mann i arbeid. Joakim, Chris, Rodas

og Myo er på plass.