Lover, regler og utstyr.

Håndverkspartner har flinke fagfolk fra mange land

og opprinnelsessteder. Vi fokuserer sterkt på

kvalifikasjoner og kunnskap. Våre mannskaper

har den kompetanse og den utdannelse som

er påkrevet. Vi følger alle lover og regler nøye.