Håndverkspartner holder farten i 2021.

Det er krevende tider også i byggebransjen, men Håndverkspartner

holder farten oppe. Våre mannskaper bygger for mange gode kunder,

med Scandicon i spissen som vår største kunde.

Vi har klart å opprettholde gode arbeidsrutiner og god koruna kontroll

i tider med mange regler og mange hensyn.

Vi er også godt i farten med nye forretningsområder. Fire flinke unge

tømrere er på plass og jobber nå hos Optimera på Hamar. Der går

prefabrikasjonen av veggelementer og og takstoler på full fart.

God påske.