Håndverkspartner bygger nye butikker for Akademika i Trøndelag.

Rett over påske starter oppdraget med nye butikker for Akademika.

Tomm Schefte prosjektleder og bygger to nye butikker.

Nord Universitet på Levanger får ny Studentbokhandel, det samme

skjer på Øya i Trondheim.